Přihlášky přijímá a informace podává

Lenka Lacinová
tel.: (+420) 604 940 663
email: let.lancov@seznam.cz

Číslo účtu

Pro Českou republiku: 2300386901/2010

Pro Slovensko: 2300386901/8330

Variabilní symbol: datum narození účastníka (např. 19950214)

Korespondenční adresa

Klub esperanta a světových jazyků Theodora Kiliana, z.s.
Riegrova 62,
674 01 Třebíč
email: let.lancov@seznam.cz
zodpovědná osoba: Ing. Tomáš Lacina
IČ: 67006281

Korespondenční adresa na tábor

Letní esperantský tábor
Lančov
671 06 Šafov

GPS souřadnice tábora