Odměna za doporučení

Za každého nového účastníka získáte zpět 500 Kč po splnění následujících podmínek:

  1. Nový účastník se zúčastní našeho tábora poprvé.
  2. Nový účastník se zúčastní celého turnusu.
  3. Nový účastník uvede v přihlášce jméno kamaráda (pouze jednoho), který ho na tábor doporučil.
  4. Nárok na odměnu není podmíněn předchozí účastí na táboře.
  5. Odměnu nelze uplatnit vzájemně. To znamená: zúčastní-li se turnusu dva noví účastníci, odměnu může uplatnit pouze jeden z nich.
  6. Odměna za nového účastníka bude vyplacena při splnění výše uvedených podmínek buď hotově v den skončení turnusu, nebo převodem na bankovní účet do 10 pracovních dnů po skončení turnusu.
  7. Počet odměn za nové účastníky není omezen např. 1 účastník = 500 Kč zpět, 2 účastníci = 1000 Kč zpět, 10 účastníků = 5000 Kč zpět.
  8. Odměnu může získat pouze účastník našeho tábora.